Z wokandy

Ostatnie wydarzenia w polskim sądownictwie skłaniają do refleksji. Dziś przyjrzymy się zasadniczej osi sporu na linii Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny, odpowiadając na podstawowe pytanie: czy Trybunał Konstytucyjny może badać konstytucyjność uchwały Sądu Najwyższego o mocy zasady prawnej? Zapoznaj się z naszym stanowiskiem w tej sprawie.

Prawo cywilne

Wydarzenia ostatnich dni utwierdzają w przekonaniu zwykłego Kowalskiego, że „wie, że nic nie wie”, a prawników, że w polskim prawie istnieje paragraf 22. Dla przypomnienia autorem przywołanego cytatu jest Sokrates, a paragrafu 22 – amerykański pisarz Joseph Heller. Szczególnie interesująco na linii Trybunał Konstytucyjny – Sąd Najwyższy przedstawia się przywołany paragraf, który pasuje jak ulał do tego, co obserwujemy. „Paragraf 22” w kontekście sporu między Trybunałem a Sądem Najwyższym „Był więc tylko jeden kruczek – paragraf 22 – który stwierdzał, że troska o życie w obliczu realnego i bezpośredniego zagrożenia jest dowodem zdrowia psychicznego. Orr był wariatem i mógł być zwolniony z lotów. […]

Prawo wyborcze

Zespół prasowy Sądu Najwyższego przekazał 7 listopada 2019 roku informację, że Sąd Najwyższy uznał pierwszy z protestów wyborczych za zasadny. Przy tej okazji, na gorąco komentujemy temat tychże protestów. Protesty wyborcze – co wzbudza największe kontrowersje? Wśród protestów wyborczych złożonych po ostatnich wyborach do Senatu (tych najszerzej opisywanych i częściowo dostępnych w internecie) największe emocje, ale i zastanowienie wywołują te, które sprowadzą się do rozstrzygnięcia następujących problemów (zagadnień prawnych): Czy dopuszczalne jest ponowne przeliczenie głosów (oględziny kart wyborczych) z uwagi na potencjalne omyłki członków obwodowych komisji wyborczych, a w związku z tym powodujące naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, […]