Prawo cywilne

Jak można zakwestionować uchwałę rady gminy lub rady miasta? Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą w zakresie swojej działalności uchwalać akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów. Z założenia, akty te mają na celu usprawnienie funkcjonowania jakiegoś obszaru życia gminy bądź miasta. Co jednak, gdy podjęta uchwała, zamiast poprawiać, pogarsza sytuację mieszkańców? Otóż, osoba, która czuje się poszkodowana aktem normatywnym organu, może go w ustawowo regulowany sposób zaskarżyć. Kto może się poskarżyć? Art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapewnia możliwość złożenia skargi każdemu, kogo interes prawny lub uprawnienie […]

Prawo cywilne

Zatrudnienie w szkole publicznej osoby niebędącej nauczycielem Brak nauczycieli w szkołach staje się globalnym problemem. W Polsce największy dylemat dotyka szkół branżowych, w których brak jest nauczycieli mogących nauczać przedmiotów zawodowych. Prawo oświatowe w przepisach art. 15 wprowadza możliwość zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć oraz możliwość przyznania takiej osobie wynagrodzenia wyższej wysokości, ponad 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W takim wypadku to organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości. Ustawa jednak […]

Prawo cywilnePrawo sportowe

1 października wchodzi w życie obowiązek wykonywania usług agenta piłkarskiego przez wyłącznie osobę posiadająca licencję FIFA. Nowy system ma na celu m.in. ograniczenie patologiczne zjawiska pobierania nadmiernych opłat, niespójnych z wartością świadczonych usług, ze szkodą dla zawodników, klubów i ekosystemu piłkarskiego. Jak wskazuje FIFA rynek jest napędzany przez spekulacje; w latach 2011 – 2019 opłaty za usługi agentów piłkarskich wzrosły o 400% w porównaniu do wydatków na opłaty za transfery międzynarodowe, które w tym samym czasie wzrosły o 157,9%. W ciągu dekady (2011 – 2020) z tytułu opłat za usługi agentów w przelewach międzynarodowych zapłacono łącznie około 3,59 mld USD. Nowy system […]

Prawo cywilne

Powiada się, że kto pyta nie błądzi, acz nie powinno się zadawać pytań, jeśli nie chce się  naprawdę znać odpowiedzi, w szczególności, że kwestie, które mogą być omawiane podczas przesłuchania kandydatów na arbitra nie są nieograniczone, a finalne strony chciałby w sprawie mieć, w cudzysłowie, ‘dobrego arbitra.’ W 320 r. p.n.e. Arystoteles napisał: „Arbiter patrzy na to, co jest sprawiedliwe, sędzia na to, co jest prawem (…)”. Jak wybrać dobrego arbitra? Pewne wskazówki co do tego jak pytać kandydatów na arbitra przynosi londyński Chartered Institute of Arbitrators  – w skrócie CIARB (SIARB). Ta szanowana w świecie arbitrażu organizacja zrzeszająca uznanych na świecie arbitrów opracowała […]

Prawo cywilne

ICSID Experdited Arbitration is tempting; however, old sins make long shadows, and the question of changing inter alia the annulment proceeding to be more like an appeal mechanism is still open. Let me start with a few statistics regarding the whole discussion about, firstly, an appeal mechanism; secondly, the efficiency of the annulment procedure (Article 52 ICSID) and thirdly, the cost of it. Generally, the discussion is familiar and has been a part of the ICSID reform package since 2022; however, without significant changes. Putting it in a nutshell, […]

DopingPrawo sportowe

[Introduction] One of the most fundamental values in sport is fair play and the prohibition of doping. Since ancient times, sport has always been presented as a system of values, where the stadiums are decorated with busts of offenders as proof of the shame of acting against the sporting spirit. However, the fight against doping has always been a chase where anti-doping bodies, like in poker, call, and cheats, while keeping their straight faces  show cards which surprisingly are all jokers. In this race, both the World […]

Prawo cywilnePrawo gospodarcze

Walka z plagą tzw. robocalls oraz zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych to tylko niektóre ze zmian. Różnego rodzaju niechciane komunikaty marketingowe są nieustannie przesyłane na nasze skrzynki e-mail oraz telefony. Średnio kilka razy w tygodniu odbieramy połączenia od nachalnego telemarketera lub co gorsze zaprogramowanego robota symulującego realnego rozmówcę. Są to tzw. robocalls, czyli połączenia telefoniczne wykonywane przy użyciu półautomatycznych systemów do prowadzenia rozmów, które są używane do reklamowania produktów i usług. Jest to konsekwencją uzależnienia możliwości skorzystania z wielu „darmowych usług” od przekazania danych w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu oraz wyrażenia stosownych zgód, które mają niejednokrotnie bardzo szeroki, wręcz blankietowy […]