Zamówienia publiczne

Czy w sporze Wykonawcy z Zamawiającym w zakresie zatrzymania przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych, dalej p.z.p., Wykonawca może powołać się na przepisy tytułu V kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu? Przeanalizowaliśmy linie orzeczniczą dotyczącą tego zagadnienia i okazuje się, że jak najbardziej. To bowiem nie Krajowa Izba Odwoławcza, a sąd powszechny jest właściwy do rozpoznania sprawy o zatrzymanie wadium, w przypadku, gdy Wykonawca nie kwestionuje innych czynności Zamawiającego np. wykluczenia go z postępowania czy też odrzucenia jego oferty. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO, zaskarżenie samej czynności zatrzymania wadium nie może prowadzić do uwzględnienia odwołania, gdyż czynność ta nie ma […]

Prawo cywilne

Mam świadomość, że tytuł niniejszego artykułu jest swoistym wsadzaniem kija w mrowisko, ale moje ostanie doświadczenia dip’owskie budzą we mnie zdziwienie, choć może nie powinny w świetle doświadczeń koleżanki redaktor Aliny Czyżewskiej. Przy okazji polecam jej artykuł „Jak sędzia Szustakiewicz mnie zdemaskował”, który niczym luzofońskie peregrynacje Marcina Kydryńskiego w „Nowym Świecie” nastrajają do dalszych wynurzeń – ktoś by nawet powiedział – sfrustrowanego naukowca na miarę szalonego profesora Emmetta Browna z „Powrotu do przyszłości”.      W czym rzecz… Od razu zastrzegam, że czarna materia, o której piszę nie dotyczy wszystkich sądów, które wielokrotnie, czego sam doświadczyłem, stają na wysokości zadania i pomagają […]

Prawo cywilne

W starej trylogii Gwiezdnych Wojen epizod „Nowa nadzieja” jest ostatnim akordem walki Jedi z Sitha’mi, który w przypadku Trójki niestety wymaga korekty na „Płonna nadzieja”. Wydawać mogłoby się, że „Trójka”, niezależnie od tego jak, kto ocenia nowego dyrektora Jakuba Strzyczkowskiego, ma szansę stanąć na krzywych, acz własnych nogach. Ostatni news o wprowadzeniu przez Prezes Polskiego Radia zakazu wypowiadania się w mediach przez pracowników pokazuje, że nadzieja jest jednak matką głupich.

Prawo cywilne

Czy dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, której wypowiedziano umowę o pracę, a pracodawca wskazał w świadectwie błędną podstawę rozwiązania umowy, np. za porozumieniem stron?  TAK, o ile wnioskodawca jest osobą, która: Po pierwsze, w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni; Po drugie, nie podlega ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie jest bezrobotnym albo osobą, którą zgłoszono do tego ubezpieczenia jako członek rodziny; Po trzecie, po 15 marca 2020 r. utraciła pracę na skutek rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem albo której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była […]

Prawo sportowe

Decyzją Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk dr Piotr Łebek, specjalista do spraw prawa sportowego, redaktor naczelny bloga “W prawie”, został powołany po raz drugi w skład Panelu Dyscyplinarnego przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Dr Piotr Łebek będzie jednym z orzekających w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Prawo cywilne

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadziła w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego możliwość odebrania od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie. Regulacja obowiązuje od 16 maja 2020 r. i pomimo dobrych chęci ustawodawcy wprowadziła do postępowania cywilnego więcej bałaganu niż porządku. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Postępowanie dowodowe na piśmie? Art. 15zzs2 [Postępowanie dowodowe] Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie. Po pierwsze, kierując się zamysłem […]

PolitykaPrawo wyborcze

Wczorajsze wybory potwierdzają, że wojak Szwejk, który nie żałuje nigdy kroków i robi ich więcej niż go o to proszą, po raz kolejny miał rację: „Każde dlaczego ma swoje dlatego” I nie chodzi mi wcale o taki a nie inny wynik wyborczy, ale o pytanie: „Dlaczego wczoraj nie mogłem zagłosować, pomimo złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców przez portal EPUAP”? Kierując się myślą wujaszka, a to „dlatego, że coś nie zadziałało”, a złożony nawet w terminie wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania (na zbliżające się wybory) nie stanowi podstawy do dopisania się do spisu wyborców. Nie pomógł nawet pkt. 42.2 wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania […]

PolitykaPrawo wyborcze

Bez wątpienia „dzisiaj w Polsce” toczy się kampania wyborcza. Bez wątpienia „dzisiaj w Polsce” o urząd Prezydenta RP ubiega się Pan Andrzej Duda i Pan Rafał Trzaskowski. Bez wątpienia „dzisiaj w Polsce” jest poniedziałek. To czego jednak nie wiem, to czy „dzisiaj w Polsce”, a dokładnie historycznie spoglądając w niedaleką przeszłość, tj. 14 czerwca 2020 roku prawie milion osób straciło pracę. O tym fakcie lub opinii rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Warszawie, który w trybie wyborczym dokonana oceny słów kandydata na Prezydenta RP, Rafała Trzaskowskiego: Dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę. I też pytam pana prezydenta, dlaczego nie stoi pan przy tych wszystkich, […]