Powiada się, że kto pyta nie błądzi,

acz

nie powinno się zadawać pytań, jeśli nie chce się  naprawdę znać odpowiedzi, w szczególności, że kwestie, które mogą być omawiane podczas przesłuchania kandydatów na arbitra nie są nieograniczone, a finalne strony chciałby w sprawie mieć, w cudzysłowie, ‘dobrego arbitra.’

W 320 r. p.n.e. Arystoteles napisał: „Arbiter patrzy na to, co jest sprawiedliwe, sędzia na to, co jest prawem (…)”.

Jak wybrać dobrego arbitra?

Pewne wskazówki co do tego jak pytać kandydatów na arbitra przynosi londyński Chartered Institute of Arbitrators  – w skrócie CIARB (SIARB). Ta szanowana w świecie arbitrażu organizacja zrzeszająca uznanych na świecie arbitrów opracowała wytyczne  ‘Interviews for Prospective Arbitrators’, które stanowią ważną wskazówkę w jaki sposób strony postępowań winny realizować swoje fundamentalne prawo do wyboru arbitra, jednocześnie nie naruszając niezależności i bezstronności przyszłych arbitrów w sporze.

Prawo a nie obowiązek

Kandydat na arbitra ma prawo zgodzić się na rozmowę, ale nie jest to jego obowiązek, a taka rozmowa, nawet zorganizowana przez jedną stronę, nie powinna stanowić podstawy do późniejszego wyłączenia arbitra w sprawie, o ile zostanie zachowane stosowne ‘BHP’, które określają m.in. tzw. Wytyczne International Bar Association dotyczące konfliktu interesów w międzynarodowym arbitrażu,

W pkt. 8(d) sugeruje się, aby komunikacja z potencjalnym Arbitrem Nominowanym przez Stronę lub Arbitrem Przewodniczącym obejmowała wyłącznie ogólny opis sporu, a strony
nie powinien zabiegać o opinię potencjalnego Arbitra Nominowanego przez Stronę lub Arbitra Przewodniczącego na temat istoty sporu.

CIArb rozwija powyższą wytyczną  wskazując, że podczas rozmowy nie powinno się pytać o:

  1. konkretne fakty lub okoliczności stanowiące podstawę sporu;
  2. stanowiska lub argumenty stron; oraz
  3. meritum sprawy, a w szczególności pogląd arbitra na sporną kwestię.

To o co można pytać?

Bez wątpienia można pytać o to jakim kandydat jest arbitrem.

1.Jak opisał(a)by Pan(i) siebie jako arbitra pod względem stylu: czy jest Pan(i) bardziej arbitrem, który woli słuchać, czy też działać proaktywnie, a wiec czy jest się biernym  lub proaktywnym arbitrem, co pokazuje, że przyszły arbiter będzie np. skory do zadawania pytań stronom lub świadkom i czy będzie wymagał ścisłego przestrzegania list świadków i dowodów

  1. Czy jest zwolennikiem tzw. doktryny oczy szeroko zamknięte(eyes shut) w sprawach z elementem karnym, co oznacza, że w toku arbitrażu zarzuty karne mogę nie być rozpatrywane.
  2. Czy jest Pan(i) zwolennikiem tzw. ‘ligh’ lub ‘rich’ formuły określania zasad postępowania w kluczowych dla arbitrażu tzw. zarządzenia proceduralnych (tzw. PO1), co pokazuje stronom w jaki sposób, arbiter może radzić sobie z problemami w trakcie postępowania, a więc zarządzanie kryzysem.

Wybór arbitra, a spaghetti

Wybór jest sztuką bez wątpienia, a dobrze przygotowane pytania to przepis na sukces, acz nie oznacza, że, jak w sprawie Dala Pakistan, finalnie wybrani arbitrzy nie spotkają się z kulinarnym zarzutem, że:

Stosowanie prawa angielskiego przez francuski sąd jest jak gotowanie spaghetti przez niewłoskiego szefa kuchni. Można mieć przepis na spaghetti, ale nie oznacza, że umie się je zrobić.

Dlatego wybór szefa kuchni ma znaczenie, aby na końcu – jak w sprawie Kabab-Ji, każdy mógł powiedzieć, że wybór był ‘impecable’, a więc bez zarzutu.
 

 

Rozmowy kwalifikacyjne dla potencjalnych arbitrów: o co pytać i jak pytać?

dr Piotr Łebek

Redaktor naczelny, doktor nauk prawnych, radca prawny (OP-1109), partner w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów Łebek i Partnerzy, członek Panelu II instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej, wiceprzewodniczący Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Komisarz PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz uczestnik prac legislacyjnych związanych z rozwojem prawa sportowego w Polsce (m.in. ustawa o sporcie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych). Współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa prywatnego i publicznego, w tym m.in. pierwszego na rynku kompleksowego opracowania problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych (2014) oraz monografii poświęconej finansowaniu sportu przez JST (2013), jak również autor pracy doktorskiej pt. „Charakter prawny i organizacja ligi zawodowej

Kategorie: Prawo cywilne