Autorzy

Monika Polak
radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i zdobyła uprawnienia radcy prawnego (OP-1458). Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Świadczy usługi doradcze z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.
E-mail: mpolak@hryniowlebek.pl


Mateusz Tusiński
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, asystent w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2016-2018 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2019 r. złożył egzamin radcowski i zdobył uprawnienia radcy prawnego. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.
E-mail: mtusinski@hryniowlebek.pl


Karol Drewniak
radca prawny

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2022 r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Posiada doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, zdobyte podczas pracy pod kierownictwem radcy prawnego w dziale prawnym dużej spółki telemedycznej, a także na samodzielnym stanowisku prawnika wewnętrznego w prężnie rozwijającym się start-upie. Jego zainteresowania skupiają się wokół problematyki bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, prawa nowych technologii oraz zamówień publicznych.
E-mail: kdrewniak@hryniowlebek.pl


Paulina Kurtyka
radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Obroniła pracę dyplomową dotyczącą egzekucji alimentów zagranicznych nagrodzoną przez Krajową Radę Komorniczą. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii radców prawnych oraz w Sądzie Okręgowym w Opolu. Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz odzyskiwania wierzytelności.
E-mail: pkurtyka@hryniowlebek.pl


Sandra Szyma
radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych oraz administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2018 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Uczestniczka i szkoleń i programów organizowanych przez Fundację Court Watch Polska oraz wieloletni pracownik pionu orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Opolu. Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego.
E-mail: sszyma@hryniowlebek.pl


Robert Pieluch
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2018-2020 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2021 r. złożył egzamin radcowski i zdobył uprawnienia radcy prawnego (OP-1640). Specjalizuje się w prawie energetycznym, gospodarczym i cywilnym. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych.
E-mail: rpieluch@hryniowlebek.pl