Autorzy

Jan Dziubałtowski
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego na kierunku filologia angielska. W latach 2012 – 2014 odbywał aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2015 r. złożył egzamin radcowski i zdobył uprawnienia radcy prawnego (OP-1192). Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców i podmiotów leczniczych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.
E-mail: jdziubaltowski@hryniowlebek.pl


Monika Polak
radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i zdobyła uprawnienia radcy prawnego (OP-1458). Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Świadczy usługi doradcze z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.
E-mail: mpolak@hryniowlebek.pl


Mateusz Tusiński
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, asystent w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2016-2018 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2019 r. złożył egzamin radcowski i zdobył uprawnienia radcy prawnego. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.
E-mail: mtusinski@hryniowlebek.pl


Agnieszka Sójka – Ilów
radca prawny

Absolwentka jednolitych studiów prawniczych i administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-2012 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2013 r. złożyła egzamin radcowski i zdobyła uprawnienia radcy prawnego (OP-995). Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek prawa handlowego i jednostek sektora finansów publicznych oraz kompleksową obsługą przedsiębiorców i procesów inwestycyjnych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz administracyjnych.
E-mail: asojka@hryniowlebek.pl


Monika Kotula
radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od czerwca 2016 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (WR-3207). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, cywilnym, handlowym i prawie autorskim. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i prowadzeniem sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sporach gospodarczych, w procesach budowlanych oraz w procesach z zakresu branży IT. Występuje jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.
E-mail: mkotula@hryniowlebek.pl


Sandra Szyma
radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych oraz administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2018 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Uczestniczka i szkoleń i programów organizowanych przez Fundację Court Watch Polska oraz wieloletni pracownik pionu orzeczniczego w Sądzie Rejonowym w Opolu. Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego.
E-mail: sszyma@hryniowlebek.pl


Robert Pieluch
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2018-2020 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2021 r. złożył egzamin radcowski i zdobył uprawnienia radcy prawnego (OP-1640). Specjalizuje się w prawie energetycznym, gospodarczym i cywilnym. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych.
E-mail: rpieluch@hryniowlebek.pl