Prawo handlowe

Alior Bank S.A. naruszył prawo przy oferowaniu produktów inwestycyjnych Funduszu WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych. Głos w sprawie zabrał Rzecznik Finansowy. – Wprowadzenie w błąd nabywców co do bezpieczeństwa inwestycji w postaci zakupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych może być oceniane jako nieuczciwa praktyka rynkowa, czyli tzw. misselling – wskazuje Rzecznik Finansowy w odpowiedzi na skargę jednego z poszkodowanych praktykami Alior Banku S.A. przy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych. Komunikat KNF 6 sierpnia 2019 roku KNF stwierdził, że Alior Bank S.A. m.in. świadczył usługi maklerskie bez uwzględnienia […]

Prawo cywilne

W wielu firmach przy okazji Świąt Bożego Narodzenia pojawia się pytanie, czy tzw. wigilia pracownicza powinna być połączona z dzieleniem się opłatkiem. Temat nie jest nowy i każdorazowo odżywa przed świętami. Dla prawnika to pytanie stanowi również nie lada wyzwanie, które często kończy się ulubionym stwierdzeniem w żargonie prawniczym: “Trwa spór w doktrynie”, choć można przewrotnie przywołać inne nie mniej trafne powiedzenie, że: „Jeden rabin powie tak, a inny rabin powie nie”.  Dla jasności, poza wszelką dyskusją jest fakt, że w żadnym regulaminie pracy lub innych aktach wewnętrznych nie można wprowadzić zakazu uzewnętrzniania w miejscu pracy, […]

Prawo cywilne

1 stycznia 2020 roku jest nie tylko pierwszym dniem nowego roku, ale również pierwszym dniem obowiązywania sankcji za opłacenie faktury na rachunek bankowy niewskazany na tzw. białej liście podatników. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej. Kiedy dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego? Każda osoba, która dokonuje lub przyjmuje płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą winna to robić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeżeli: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się […]

Prawo sportowe

Kolos na glinianych nogach – tak chciałoby się powiedzieć o programie antydopingowym w Rosji. 9 grudnia 2019 roku Komitet Wykonawczy WADA wydał rekomendację w sprawie uznania RUSADA za niespełniającą międzynarodowych standardów Światowego Programu Antydopingowego WADA (The International Standard for Code Compliance)1. Dowiedzmy się więcej o tej decyzji. Śledztwo WADA Wydana rekomendacja jest wynikiem prowadzonego przez pion śledczy WADA (I&I) postępowania i jego konkluzji. “14.4 The fabricated, modified and deleted Forum Messages are a stunning deception. They are the figurative “smoking gun”. Moreover, their existence demonstrates intent and provides a lens through which […]

Polowanie na Czerwony Październik
Prawo cywilne

Październikowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów wprowadził zmiany w rozstrzyganiu tego typu spraw. Sprawdźmy, jakich. Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów „Nie ma powodu, żeby rozstrzygając spory nie uwzględnić także słusznych racji Banku-kredytodawcy, a ochrona konsumenta może być zapewniona jedynie wtedy, gdy uwzględnione zostaną jego rzeczywiste i tym samym bieżące interesy, a nie interesy, jakie miał w okolicznościach istniejących w chwili zawierania umowy”– tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2019 r. (sygn. akt IV CSK 309/18).    WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE FRANKOWICZÓW – PEŁNA TREŚĆ To kolejny wyrok Sądu Najwyższego w sprawach tzw. […]

Prawo gospodarcze

To, że zwierzę nie jest rzeczą, ale istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia wydaje się, odwołując się do znanego pleonazmu, „oczywistą oczywistością”. Prawo chroni zwierzęta zarówno przed okrutnym traktowaniem, ale również nakłada na podmioty gospodarcze planujące z wyprzedzeniem uśmiercanie zwierząt określone procedury minimalizujące niepokój i cierpienie zwierząt w trakcie uboju lub uśmiercania.  Ochrona zwierząt na gruncie prawa Artykuł 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123.) stanowi, że: “Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę […]

Phishing w Black Friday
Prawo handlowe

Wiele osób odlicza już dni do tzw. Black Friday, który w tym roku przypada na 29 listopada. Szaleństwo zakupów, promocji i niezliczonych okazji do wydania pieniędzy nie może nam jednak przysłaniać zdrowego rozsądku. Okazja czyni złodzieja, a w przypadku promocji pozwala – jak to zabawnie ujęli twórcy koncepcji ekonomii manipulacji i oszustwa, George Akerlof i Robert Shiller – złowić frajera (phishing). Phishing, czyli jak złowić frajera Łowienie frajerów w ekonomii nie jest niczym nowym i jest związane z pojęciem tzw. phishingu: „Istotą tego pojęcia jest łowienie naiwnych klientów – nakłanianie ludzi do czegoś, co jest w interesie „rybaka”, […]

Prawo wyborcze

Zespół prasowy Sądu Najwyższego przekazał 7 listopada 2019 roku informację, że Sąd Najwyższy uznał pierwszy z protestów wyborczych za zasadny. Przy tej okazji, na gorąco komentujemy temat tychże protestów. Protesty wyborcze – co wzbudza największe kontrowersje? Wśród protestów wyborczych złożonych po ostatnich wyborach do Senatu (tych najszerzej opisywanych i częściowo dostępnych w internecie) największe emocje, ale i zastanowienie wywołują te, które sprowadzą się do rozstrzygnięcia następujących problemów (zagadnień prawnych): Czy dopuszczalne jest ponowne przeliczenie głosów (oględziny kart wyborczych) z uwagi na potencjalne omyłki członków obwodowych komisji wyborczych, a w związku z tym powodujące naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących […]