Prawo cywilne

W starej trylogii Gwiezdnych Wojen epizod „Nowa nadzieja” jest ostatnim akordem walki Jedi z Sitha’mi, który w przypadku Trójki niestety wymaga korekty na „Płonna nadzieja”. Wydawać mogłoby się, że „Trójka”, niezależnie od tego jak, kto ocenia nowego dyrektora Jakuba Strzyczkowskiego, ma szansę stanąć na krzywych, acz własnych nogach. Ostatni news o wprowadzeniu przez Prezes Polskiego Radia zakazu wypowiadania się w mediach przez pracowników pokazuje, że nadzieja jest jednak matką głupich.

Prawo cywilne

Czy dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, której wypowiedziano umowę o pracę, a pracodawca wskazał w świadectwie błędną podstawę rozwiązania umowy, np. za porozumieniem stron?  TAK, o ile wnioskodawca jest osobą, która: Po pierwsze, w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni; Po drugie, nie podlega ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie jest bezrobotnym albo osobą, którą zgłoszono do tego ubezpieczenia jako członek rodziny; Po trzecie, po 15 marca 2020 r. utraciła pracę na skutek rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem albo której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była […]

Prawo sportowe

Decyzją Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk dr Piotr Łebek, specjalista do spraw prawa sportowego, redaktor naczelny bloga “W prawie”, został powołany po raz drugi w skład Panelu Dyscyplinarnego przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Dr Piotr Łebek będzie jednym z orzekających w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Prawo cywilne

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadziła w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego możliwość odebrania od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie. Regulacja obowiązuje od 16 maja 2020 r. i pomimo dobrych chęci ustawodawcy wprowadziła do postępowania cywilnego więcej bałaganu niż porządku. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Postępowanie dowodowe na piśmie? Art. 15zzs2 [Postępowanie dowodowe] Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie. Po pierwsze, kierując się zamysłem […]

PolitykaPrawo wyborcze

Wczorajsze wybory potwierdzają, że wojak Szwejk, który nie żałuje nigdy kroków i robi ich więcej niż go o to proszą, po raz kolejny miał rację: „Każde dlaczego ma swoje dlatego” I nie chodzi mi wcale o taki a nie inny wynik wyborczy, ale o pytanie: „Dlaczego wczoraj nie mogłem zagłosować, pomimo złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców przez portal EPUAP”? Kierując się myślą wujaszka, a to „dlatego, że coś nie zadziałało”, a złożony nawet w terminie wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania (na zbliżające się wybory) nie stanowi podstawy do dopisania się do spisu wyborców. Nie pomógł nawet pkt. 42.2 wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania […]

PolitykaPrawo wyborcze

Bez wątpienia „dzisiaj w Polsce” toczy się kampania wyborcza. Bez wątpienia „dzisiaj w Polsce” o urząd Prezydenta RP ubiega się Pan Andrzej Duda i Pan Rafał Trzaskowski. Bez wątpienia „dzisiaj w Polsce” jest poniedziałek. To czego jednak nie wiem, to czy „dzisiaj w Polsce”, a dokładnie historycznie spoglądając w niedaleką przeszłość, tj. 14 czerwca 2020 roku prawie milion osób straciło pracę. O tym fakcie lub opinii rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Warszawie, który w trybie wyborczym dokonana oceny słów kandydata na Prezydenta RP, Rafała Trzaskowskiego: Dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę. I też pytam pana prezydenta, dlaczego nie stoi pan przy tych wszystkich, […]

Prawo cywilne

Jan Brzechwa, nasz polski dziecięcy wieszcz napisał swego czasu, jakże pouczający, wiersz o Tadku i Władku, którym przyszedł pomysł nielichy, a dla nich ze wszech miar nowy, aby napić się soku z brzozy. Tadek scyzorykiem wyciął otwór, z którego zaczął sączyć się słodki nektar w potas bogaty. Brzechwa nie zdradza, czy chłopcy upojeni słodyczą betuli, wpadli na kolejny dobry pomysł ułamania brzozy, aby zrobić sobie swoistą imitację nogi. Jak postanowili tak zrobili. Ich zuchwały postępek nie został niezauważony. O tym fakcie szumiał cały las wzburzony, a w nocy brzoza nawiedziła swych oprawców, w których wzbudziła lęk pierwotny: “Brzoza rózeg ma niemało…” “Brzoza nam tu spuści lanie!”.

Prawo cywilnePrawo gospodarcze

Trudno nie przyznać racji Prezesowi Prokuratorii Generalnej RP, dr. Mariuszowi Haładyj, który spodziewa się pozwów ze strony przedsiębiorców poszkodowanych przez wydane akty prawne, a także zaniechania organów władzy publicznej w związku z pandemią koronawirusa. W maju portal Money.pl doniósł, że właściciel małej sieci siłowni pozwał Skarb Państwa za o zapłatę półmilionowego odszkodowania za, jak twierdzi, “niewłaściwą reakcję państwa na epidemię”. W mojej opinii głównym problemem jest to, czy sądy powszechne podejmą się oceny konstytucyjności rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 46 i 46a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.