Prawo cywilne

Jak można zakwestionować uchwałę rady gminy lub rady miasta? Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą w zakresie swojej działalności uchwalać akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów. Z założenia, akty te mają na celu usprawnienie funkcjonowania jakiegoś obszaru życia gminy bądź miasta. Co jednak, gdy podjęta uchwała, zamiast poprawiać, pogarsza sytuację mieszkańców? Otóż, osoba, która czuje się poszkodowana aktem normatywnym organu, może go w ustawowo regulowany sposób zaskarżyć. Kto może się poskarżyć? Art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapewnia możliwość złożenia skargi każdemu, kogo interes prawny lub uprawnienie […]