Prawo cywilne

Instytucją, która jako jedna z pierwszych ma wrócić niemal całkowicie do pracy orzeczniczej sprzed pandemii, jest Krajowa Izba Odwoławcza. Umożliwią jej to przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0. Na ich podstawie Krajowa Izba Odwoławcza podejmie rozpatrywanie spraw odwoławczych na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Pomimo oficjalnego komunikatu, iż Krajowa Izba Odwoławcza wraca do orzekania w normalnym trybie, nadal nie zostały wprowadzone wytyczne w zakresie nowej organizacji rozpraw i posiedzeń przed KIO w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom postępowań odwoławczych. Jak natomiast będzie wyglądała sytuacja przywracania sądów do funkcjonowania sprzed pandemii? Sprawdziliśmy.

Prawo cywilne

Epidemia koronawirusa skutecznie sparaliżowała sądownictwo w Polsce. Eksperci punktują nasz system prawny za brak m.in. interoperacyjności, zarzucając mu jednocześnie technologiczne zacofanie. Postulowane zmiany w obrębie m.in. procedury cywilnej, które miałyby umożliwić cyfrowe odmiejscowienie rozpraw poprzez organizację wideokonferencji z udziałem uczestników postępowania poza salą sądową, są pożądane. Rodzą one jednak wiele niebezpieczeństw związanych z brakiem fizycznej kontroli nad uczestnikami postępowania.

Prawo cywilne

Od 1 kwietnia wprowadzono czasowe ograniczenie korzystania z terenów zieleni na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku. Czym jest teren zieleni? Czy zakaz dotyczy także ogródków działkowych oraz własnego ogrodu? Czy można samotnie uprawiać sport, np. biegać po parku? Sprawdzamy z czym dokładnie wiążą się narzucone obostrzenia i jak podejść do nich z rozsądkiem, chroniąc życie i zdrowie swoje oraz swoich najbliższych.

Prawo cywilne

Rodzice dzieci poniżej 8 roku życia w obecnie zaistniałej sytuacji, najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanu epidemii, dopytują się co z czesnym za niepubliczny żłobek czy też przedszkole, do którego do tej pory uczęszczało ich dziecko. W gąszczu przepisów, postaramy się znaleźć klucz do rozwiązania. Z pomocą przychodzi… Urząd Konkurencji i Ochrony Konsumenta. Sprawdźcie, dlaczego warto skorzystać z jego wsparcia.

Prawo cywilne

Komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego budzi spore zainteresowanie w wielu kręgach, szczególnie wśród członków rad nadzorczych, akcjonariuszy i osób śledzących zmiany w prawie koncernowym. Przyjrzyjmy się lepiej nowo utworzonej komisji. W dniu 10 lutego 2020 roku zarządzeniem Ministra Aktywów Państwowych została powołana Komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego. Jej zadaniem jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym w szczególności, przedstawienie rekomendacji w zakresie: wprowadzenia prawa koncernowego; przekazywania przez spółki kapitałowe informacji ich dotyczących wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek; kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem […]

Prawo cywilne

Wydarzenia ostatnich dni utwierdzają w przekonaniu zwykłego Kowalskiego, że „wie, że nic nie wie”, a prawników, że w polskim prawie istnieje paragraf 22. Dla przypomnienia autorem przywołanego cytatu jest Sokrates, a paragrafu 22 – amerykański pisarz Joseph Heller. Szczególnie interesująco na linii Trybunał Konstytucyjny – Sąd Najwyższy przedstawia się przywołany paragraf, który pasuje jak ulał do tego, co obserwujemy. “Paragraf 22” w kontekście sporu między Trybunałem a Sądem Najwyższym „Był więc tylko jeden kruczek – paragraf 22 – który stwierdzał, że troska o życie w obliczu realnego i bezpośredniego zagrożenia jest dowodem zdrowia psychicznego. Orr był wariatem i mógł być zwolniony […]

Prawo cywilnePrawo gospodarcze

Przyglądamy się bliżej sprawie nieprawidłowości w spółce GetBack. Z pomocą przychodzi nam raport Najwyższej Izby Kontroli. Pytania po analizie raportu NIK Opublikowany w dniu 21 stycznia 2020 roku raport NIK w sprawie GetBack rodzi jedno zasadnicze pytanie dla poszkodowanych w tej aferze: Czy stwierdzona w raporcie „nieadekwatność działań badanych organów co do istoty i skali rzeczywistych zagrożeń oraz nie w pełni rzetelny ich charakter” umożliwi obligatariuszom GetBack skuteczne dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa za te uchybienia? RAPORT NIK W SPRAWIE GETBACK – KLIKNIJ I ZOBACZ WIĘCEJ Raport NIK w sprawie GetBack – co zawiera? Szczegółowa analiza raportu nie pozwala na zero-jedynkową […]

Prawo cywilne

To, że zmiany w prawie nawet prawnika zaskakują to już nie dziwi. Chciałoby się rzec, że koszula bliska ciału, chyba że wymiar się nie zgadza. Ostatnia reforma KPC przyniosła istotne zmiany właśnie w zakresie wspominanego wymiaru, acz nie koszuli, lecz opłat. Zmiany w KPC Znowelizowany art. 394 § 1 KPC został odchudzony m.in. o postanowienia i zarządzenia przewodniczącego dotyczące wymiaru opłat (por. „stary” art. 394 § 1 pkt. 9 KPC z „nowym” art. 394 § 1 pkt. 6 KPC), które nie podlegają już osobnemu zaskarżeniu. Ciężar kontroli czynności wymiarowych sądu przesunięto z kontroli wpadkowej na etap kontroli postanowienia […]