Prawo cywilnePrawo gospodarcze

W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość posiadania oddziału i centrali spółki nie tylko w jednej miejscowości stanowiącej siedzibę przedsiębiorcy, ale także pod tożsamym adresem. Taka konkluzja wynika z orzeczenia wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 8 października 2021 r. Orzeczenie zapadło na tle następującego stanu faktycznego: Dnia 21 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki X z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o przekształceniu tej spółki w spółkę akcyjną (przekształcenie w trybie art. 562 ksh w związku z art. 556 pkt 2 ksh i art. 563 ksh). W strukturze organizacyjnej sp. […]

Prawo gospodarcze

Jak wielu polskich prawników z nieukrywaną ciekawością przystąpiłem w sobotni poranek do lektury ustawy wprowadzającej tzw. „Tarczę Antykryzysową” (dalej: „Tarcza”) w wersji projektu z dnia 26 marca 2020 roku wzbogaconej o autopoprawkę z dnia 27 marca 2020 roku, a następnie weryfikując te dwa akty z ogłoszoną finalną wersją „Tarczy” w dniu 28 marca 2020 roku. Kogo tak naprawdę to rozwiązanie chroni? Małe przedsiębiorstwa czy duże firmy?

Prawo cywilne

To, że zmiany w prawie nawet prawnika zaskakują to już nie dziwi. Chciałoby się rzec, że koszula bliska ciału, chyba że wymiar się nie zgadza. Ostatnia reforma KPC przyniosła istotne zmiany właśnie w zakresie wspominanego wymiaru, acz nie koszuli, lecz opłat. Zmiany w KPC Znowelizowany art. 394 § 1 KPC został odchudzony m.in. o postanowienia i zarządzenia przewodniczącego dotyczące wymiaru opłat (por. „stary” art. 394 § 1 pkt. 9 KPC z „nowym” art. 394 § 1 pkt. 6 KPC), które nie podlegają już osobnemu zaskarżeniu. Ciężar kontroli czynności wymiarowych sądu przesunięto z kontroli wpadkowej na etap kontroli postanowienia […]

Prawo cywilne

Czy więzi rodzinne są dobrami osobistymi? Czy można mówić o naruszeniu naszych dóbr osobistych w przypadku, gdy poszkodowanym jest bliska nam osoba? I czy z tego tytułu przysługuje nam np. zadośćuczynienie czy odszkodowanie? Uznając, że więzi rodzinne są dobrem osobistym, to czy możemy wymagać zadośćuczynienia za ich naruszenie od kochanki lub kochanka męża lub żony? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule. Czy więzi rodzinne są dobrami osobistymi? 22 października 2019 roku Sąd Najwyższy orzekł w motywach ustnych, że więzi rodzinne nie są dobrami osobistymi. Stwierdził wówczas, że osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 […]