Prawo cywilne

Z dużym zainteresowaniem i wnikliwością przeczytałem artykuł Marka Domagalskiego w „Rzeczpospolitej’’ pt. „Czy zeznanie na piśmie zastąpi przesłuchanie?”1.Liczyłem, że może uzyskam odpowiedź na nurtujące mnie pytanie: na ile art. 271 1 k.p.c. będzie skuteczny i efektywny w postępowaniu cywilnym? Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi.