Polityka

13 października 2019 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Każdy pełnoletni obywatel, który nie został pozbawiony praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia  sądu,  prawomocnego  orzeczenia  Trybunału  Stanu,  ubezwłasnowolnienia   z powodu prawomocnego orzeczenia sądu, może tego dnia oddać swój głos.