Prawo sportowe

Decyzją Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk dr Piotr Łebek, specjalista do spraw prawa sportowego, redaktor naczelny bloga „W prawie”, został powołany po raz drugi w skład Panelu Dyscyplinarnego przy Polskiej Agencji Antydopingowej. Dr Piotr Łebek będzie jednym z orzekających w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Polityka

13 października 2019 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Każdy pełnoletni obywatel, który nie został pozbawiony praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia  sądu,  prawomocnego  orzeczenia  Trybunału  Stanu,  ubezwłasnowolnienia   z powodu prawomocnego orzeczenia sądu, może tego dnia oddać swój głos.

Prawo cywilne

Na skutek apelacji r. pr. dr Piotra Łebka, reprezentującego prof. dr. hab. inż. Dariusza Zmarzłego, Sąd Okręgowy w Opolu uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Opolu. Sąd Okręgowy orzekł, że doszło do bezprawnego odwołania z funkcji Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej oraz Kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej oraz zasądził odszkodowanie dla profesora Zmarzłego. Wyrok jest prawomocny. [link]