Prawo sportowe

Praktyka kontraktowa w sporcie pokazuje, że na porządku dziennym są sytuacje, że zawodnicy pozostają równocześnie w dwóch stosunkach prawnych: zatrudnienia oraz pobierania stypendium sportowego na podstawie umowy cywilnoprawnej.  Tego rodzaju praktyka budzi wątpliwości organów rentowych, które nie wliczają stypendium sportowego do podstawy wymiaru składek z tytułu umowy o pracę. Kością niezgody jest pojęcie umowy o stypendium sportowe. Przyjrzyjmy mu się lepiej i dowiedzmy się, czy zawsze warto się ubiegać o to sportowe wyróżnienie.