Polskie związki sportowePrawo sportowe

Ponad 55 tys. zł kary dla Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Samodenuncjacja nie popłaca jeżeli jest się opieszałym w usuwaniu stwierdzonych naruszeń RODO – tak wynika z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej (DZPN). W dniu 25 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej administracyjną…