Prawo cywilnePrawo gospodarcze

Trudno nie przyznać racji Prezesowi Prokuratorii Generalnej RP, dr. Mariuszowi Haładyj, który spodziewa się pozwów ze strony przedsiębiorców poszkodowanych przez wydane akty prawne, a także zaniechania organów władzy publicznej w związku z pandemią koronawirusa. W maju portal Money.pl doniósł, że właściciel małej sieci siłowni pozwał Skarb Państwa za o zapłatę półmilionowego odszkodowania za, jak twierdzi, „niewłaściwą reakcję państwa na epidemię”. W mojej opinii głównym problemem jest to, czy sądy powszechne podejmą się oceny konstytucyjności rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 46 i 46a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Prawo cywilne

Z pewnym zdziwieniem przeczytałem artykuł pt. „Sędzia nie musi być bezstronny? Trybunał Przyłębskiej ogranicza prawo do sądu” autorstwa redaktora Łukasza Woźnickiego.
W artykule postawiono tezę, że dzisiejszym wyrokiem: „(k)ontrolowany przez PiS Trybunał Konstytucyjny ograniczył możliwość odsuwania od spraw sędziów powołanych z pomocą upolitycznionej KRS”. Postawiona teza w moim przekonaniu jest „bardzo odważna”, a nawet wspierana opinią RPO, z którą generalnie trudno się nie zgodzić, o ile założymy, że każdy sędzia powołany przez obecny KRS, nie jest bezstronny. W mojej ocenie jest to błędne założenie, bo KRS nie bada bezstronności, a jedynie „ustawowe kryteria oceny kandydatów”. Trudno również wyobrazić sobie, aby osoba będąca kandydatem na sędziego X w dniu nominacji przez KRS, a następnie powołania przez Prezydenta, była obarczona wadą braku bezstronności, jeżeli sama procedura o wyłączenie sędziego dotyczy konkretnego stanu faktycznego, a nie całego jestestwa sędziego.

Z wokandy

Ostatnie wydarzenia w polskim sądownictwie skłaniają do refleksji. Dziś przyjrzymy się zasadniczej osi sporu na linii Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny, odpowiadając na podstawowe pytanie: czy Trybunał Konstytucyjny może badać konstytucyjność uchwały Sądu Najwyższego o mocy zasady prawnej? Zapoznaj się z naszym stanowiskiem w tej sprawie.

Prawo cywilne

Wydarzenia ostatnich dni utwierdzają w przekonaniu zwykłego Kowalskiego, że „wie, że nic nie wie”, a prawników, że w polskim prawie istnieje paragraf 22. Dla przypomnienia autorem przywołanego cytatu jest Sokrates, a paragrafu 22 – amerykański pisarz Joseph Heller. Szczególnie interesująco na linii Trybunał Konstytucyjny – Sąd Najwyższy przedstawia się przywołany paragraf, który pasuje jak ulał do tego, co obserwujemy. „Paragraf 22” w kontekście sporu między Trybunałem a Sądem Najwyższym „Był więc tylko jeden kruczek – paragraf 22 – który stwierdzał, że troska o życie w obliczu realnego i bezpośredniego zagrożenia jest dowodem zdrowia psychicznego. Orr był wariatem i mógł być zwolniony z lotów. […]