E-sportPrawo sportowe

12 września 2017 r. weszła w życie zmiana art. 1 ustawy o sporcie na mocy której ustawowo potwierdzono status sportów elektronicznych jako sportu, a więc formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.