Prawo cywilne

1 stycznia 2020 roku jest nie tylko pierwszym dniem nowego roku, ale również pierwszym dniem obowiązywania sankcji za opłacenie faktury na rachunek bankowy niewskazany na tzw. białej liście podatników. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej. Kiedy dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego? Każda osoba, która dokonuje lub przyjmuje płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą winna to robić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeżeli: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się […]