Prawo gospodarcze

W dniu 15 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa) w zakresie zakazu kumulacji stanowisk w dwóch lub większej liczbie rad nadzorczych. Na jej mocy uchylono art. 4 tej ustawy i wprowadzono do ustawy o gospodarce komunalnej nowy art. 10c…