Prawo cywilneZero waste

Długo wyczekiwana ustawa weszła w życie!Na początku września zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Na jej mocy sprzedawcy żywności mają obowiązek zawrzeć umowę z organizacją pozarządową, której zobowiążą się nieodpłatnie przekazywać żywność, nieprzeznaczoną do sprzedaży, a spełniającą wymogi prawa żywnościowego.