Prawo cywilne

Na skutek apelacji r. pr. dr Piotra Łebka, reprezentującego prof. dr. hab. inż. Dariusza Zmarzłego, Sąd Okręgowy w Opolu uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Opolu. Sąd Okręgowy orzekł, że doszło do bezprawnego odwołania z funkcji Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej oraz Kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej oraz zasądził odszkodowanie dla profesora Zmarzłego. Wyrok jest prawomocny. [link]