Handel wysyłkowy staje się coraz bardziej popularny, szczególnie w dobie pandemii. Wiele osób poszukując najlepszych okazji decyduje się na robienie zakupów zagranicą, w tym również w Chinach. Do najbardziej popularnych chińskich serwisów wysyłkowych należą Aliexpress, Gearbest czy Banggood.

Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że zakupy dokonywane w sklepach internetowych poza Unią Europejską podlegają dodatkowym opłatom.

Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości, tj. do 150 euro na przesyłkę, wysyłane bezpośrednio spoza Unii Europejskiej do odbiorcy znajdującego się w UE. Zwolnione z cła nie są jednak przesyłki zawierające wyroby alkoholowe, perfumy i wody toaletowe oraz tytoń i wyroby tytoniowe.

Oznacza to, że wszystkie zakupy dokonywane np. na Aliexpress powyżej kwoty 150 euro, a także obejmujące alkohol, perfumy i wyroby tytoniowe, będą się wiązały z obowiązkiem uiszczenia należności celnych.

Oprócz cła konieczne będzie również uiszczenie podatku od towarów i usług. Powszechnie panuje przekonanie, że zakupy poniżej kwoty 22 euro nie podlegają opodatkowaniu VAT-em. Wynika to z błędnej interpretacji art. 51 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, zwolniony od podatku jest import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro (art. 51 ust. 1). Wyjątek od tej zasady znajduje się jednak w ust. 3 tego artykułu, który stanowi, że zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Ustawa nie zawiera definicji „zamówienia wysyłkowego”, jednak nie ulega wątpliwości, że zamówienia składane przez Internet są zamówieniami wysyłkowymi. W związku z tym, wszystkie zamówienia z Chin – niezależnie od kwoty – będą się wiązały z koniecznością zapłaty VAT-u.

W przypadku większości przesyłek udaje się jednak uniknąć płacenia VAT-uu ze względu na to, że przesyłki są sprawdzane wyrywkowo. Sytuacja zmieni się od 1 stycznia 2021 roku, gdyż zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa finansów oraz Poczty Polskiej, każda przesyłka spoza UE będzie zgłaszana przez Pocztę Polską do odprawy celnej importowej i będzie poddana naliczeniu podatku VAT.

W związku z tym, od przyszłego roku zdecydowanie zmniejszy się atrakcyjność zakupów dokonywanych w chińskich serwisach internetowych.

Podatek od zakupów z Chin

r. pr. Monika Polak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W 2018 r. złożyła egzamin radcowski i zdobyła uprawnienia radcy prawnego (OP-1458). Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Świadczy usługi doradcze z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu spraw gospodarczych i cywilnych.

Kategorie: Prawo gospodarcze