Bez wątpienia „dzisiaj w Polsce” toczy się kampania wyborcza. Bez wątpienia „dzisiaj w Polsce” o urząd Prezydenta RP ubiega się Pan Andrzej Duda i Pan Rafał Trzaskowski. Bez wątpienia „dzisiaj w Polsce” jest poniedziałek. To czego jednak nie wiem, to czy „dzisiaj w Polsce”, a dokładnie historycznie spoglądając w niedaleką przeszłość, tj. 14 czerwca 2020 roku prawie milion osób straciło pracę. O tym fakcie lub opinii rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Warszawie, który w trybie wyborczym dokonana oceny słów kandydata na Prezydenta RP, Rafała Trzaskowskiego:

Dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę. I też pytam pana prezydenta, dlaczego nie stoi pan przy tych wszystkich, których rząd pozostawił samym sobie? Co pan zrobił dla tych wszystkich, którzy tracą dziś pracę?

Czy inkryminowana wypowiedź może być zaliczona do wypowiedzi ocennych, stanowiąc jedynie subiektywny komentarz autora, wszakże naznaczony retoryką wiecową, czy też może w tym wypadku należy mówić o wypowiedzi zawierającej informację, która leży w sferze faktów, a zatem danych poddających się weryfikacji na płaszczyźnie prawdy lub fałszu[1].

Bez wątpienia w sprawie możemy spodziewać się nie mniej szeroko zakrojonych wywodów pełnomocników stron, jak w sprawie słów Premiera RP Mateusza Morawieckiego „Nie było dróg ani mostów” oraz „(…) przez osiem lat wydali pięć miliardów złotych na drogi lokalne. To jest tle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtorej roku”.

Po raz kolejny sala sądowa stanie się areną ogólnopolskiego konkursu z języka polskiego na jak najbardziej kreatywną wykładnie słów, w której najmniejsze niuanse semantyczne i definicje słownikowe będą udowadniać co autor słów miał na myśli. Dla przypomnienia w sprawie V ACz 995/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że kluczowym dla przyznania tej drugiej wypowiedzi charakteru faktu było słowo „wydajemy”.

Nie wiem, co autor słów „Dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę” miał na myśli, bo faktem jest, że według GUS na skutek pandemii milion osób nie straciło pracy. Natomiast, czy GUS przedstawia realną skalę problemu – odpowiedź zostawię fachowcom. Według naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego ze względu na metodologię dane GUS mogą nie oddawać skali problemu. Szacują oni, że liczba bezrobotnych mogą wynieść w kwietniu nawet ponad 1,5 mln.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1481816,koronawirus-rynek-pracy-bezrobocie-wynagrodzenia.html

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/bezrobocie-w-polsce-ile-osob-stracilo-prace-przez-koronawirusa/l2y7wx0

O tym, kto miał rację zadecyduje bezstronny i niezawisły Sąd, a jego orzeczenie każda ze stron będzie musiała uszanować. Nam obywatelom pozostaje przypomnieć politykom za Trybunałem Konstytucyjnym, że:

Jednym z najważniejszych elementów wolnych wyborów jest wolna debata publiczna prowadzona podczas kampanii wyborczej przez wszystkich zainteresowanych obywateli. Z art. 2 Konstytucji RP wynika m.in. obowiązek ustawodawcy ustanowienia regulacji, które zapewniają uczciwą kampanię wyborczą, umożliwiającą obywatelom dostęp do zgodnych z prawdą informacji o sprawach publicznych i o kandydatach. Kampania wyborcza powinna prowadzić do swobodnego uformowania się woli wyborców i podjęcia decyzji wyrażanej w akcie głosowania (wyr. z 21.7.2008 r., K 7/09, OTK-A 2009, Nr 7, poz. 113).

Dzisiaj w Polsce każdy obywatel ma prawo do prawdy niezależnie jak brzydka ona jest.

[1] Postanowienie SA w Warszawie z dnia 16.09.2018 r. w sprawie Sygn. akt V ACz 995/18.

 

 

 

Dzisiaj w Polsce

dr Piotr Łebek

Redaktor naczelny, doktor nauk prawnych, radca prawny (OP-1109), partner w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów Łebek i Partnerzy, członek Panelu II instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej, wiceprzewodniczący Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Komisarz PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz uczestnik prac legislacyjnych związanych z rozwojem prawa sportowego w Polsce (m.in. ustawa o sporcie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych). Współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa prywatnego i publicznego, w tym m.in. pierwszego na rynku kompleksowego opracowania problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych (2014) oraz monografii poświęconej finansowaniu sportu przez JST (2013), jak również autor pracy doktorskiej pt. „Charakter prawny i organizacja ligi zawodowej

Kategorie: PolitykaPrawo wyborcze