Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe z Programu „Inteligentny Rozwój” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które miały zapewnić płynność finansową firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi pandemią COVID-19. Instytucje finansujące, współpracujące z BGK, zaczęły przyjmować wnioski pod koniec kwietnia 2020 r. Na program przeznaczono aż 400 mln zł i środki te już na chwilę obecną się wyczerpały, a nabory zostały wstrzymane. Co dalej w tej sytuacji?

Stanowisko BGK w sprawie pożyczek płynnościowych

BGK zapowiada, że wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad tym, by do instytucji finansujących, pośredniczących w programie, trafiła dodatkowa pula środków na pożyczki w wysokości 150 mln złotych. To, czy i kiedy konkretna instytucja finansująca wznowi nabór wniosków, jak podnosi BGK, zależy m.in. od wyników weryfikacji już przyjętych wniosków o pożyczki.

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli wziąć udziału w poprzednich naborach, a byliby zainteresowani ubieganiem się o taką pożyczkę, warto, by już teraz zapoznali się z zasadami tego programu i mieli przygotowaną wymaganą dokumentację, niezbędną do złożenia wniosku.

Dlaczego warto skorzystać z pożyczki płynnościowej POIR?

Przedstawiamy najatrakcyjniejsze jej cechy:

 • pożyczka jest nieoprocentowana,
 • brak opłat i prowizji od udzielonej pożyczki,
 • okres spłaty wynosi do 6 lat,
 • karencja w spłacie wynosi do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,
 • można skorzystać z wakacji kredytowych, co oznacza wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku tj. w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki.

Na co można przeznaczyć pożyczkę płynnościową?

Przedsiębiorca może przeznaczyć pożyczkę m.in. na:

 • wynagrodzenia pracowników, a także koszty samozatrudnionych pracowników, będących formalnie na liście płac podwykonawców,
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych,
 • pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
 • zakup towarów,
 • zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Jakie są warunki skorzystania z pożyczki płynnościowej?

Aby móc skorzystać z pożyczki należy spełnić następujące wymagania:

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • wnioskujący jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem,
 • wnioskujący nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,
 • najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki, wnioskujący ma siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Liczymy, że nabory w poszczególnych instytucjach finansujących niebawem zostaną wznowione.

Pożyczka płynnościowa POIR dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

r. pr. Monika Kotula

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od czerwca 2016 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (WR-3207). Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, cywilnym, handlowym i prawie autorskim. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i prowadzeniem sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sporach gospodarczych, w procesach budowlanych oraz w procesach z zakresu branży IT. Występuje jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kategorie: Prawo gospodarcze