Alior Bank S.A. naruszył prawo przy oferowaniu produktów inwestycyjnych Funduszu WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych. Głos w sprawie zabrał Rzecznik Finansowy.

– Wprowadzenie w błąd nabywców co do bezpieczeństwa inwestycji w postaci zakupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu WI Inwestycje Selektywne FIZ Aktywów Niepublicznych może być oceniane jako nieuczciwa praktyka rynkowa, czyli tzw. misselling – wskazuje Rzecznik Finansowy w odpowiedzi na skargę jednego z poszkodowanych praktykami Alior Banku S.A. przy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych.

Komunikat KNF

6 sierpnia 2019 roku KNF stwierdził, że Alior Bank S.A. m.in. świadczył usługi maklerskie bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta (art. 83a ust. 3 ww. ustawy) oraz przekazywał klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych (art. 76 ust. 1 ww. ustawy).

PEŁNY KOMUNIKAT KNF

Stanowisko Rzecznika Finansowego

W opinii Rzecznika Finansowego działania Alior Bak S.A., a w szczególności zaoferowanie produktu niedostosowanego do potrzeb klienta w postaci certyfikatów, z zaniechaniem lub niedokonaniem prawidłowego przeprowadzenia badania adekwatności produktu, w tym przekazywania nieprawdziwych informacji na temat cech certyfikatów może naruszać dobre obyczaje oraz zniekształcać decyzję klienta o zakupie certyfikatów.

Praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów

Artykuł 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów: „proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru” (art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy).

Rzecznik Finansowy o naruszeniach Alior Banku

dr Piotr Łebek

Redaktor naczelny, doktor nauk prawnych, radca prawny (OP-1109), partner w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów Łebek i Partnerzy, członek Panelu II instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej, wiceprzewodniczący Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Komisarz PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz uczestnik prac legislacyjnych związanych z rozwojem prawa sportowego w Polsce (m.in. ustawa o sporcie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych). Współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa prywatnego i publicznego, w tym m.in. pierwszego na rynku kompleksowego opracowania problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych (2014) oraz monografii poświęconej finansowaniu sportu przez JST (2013), jak również autor pracy doktorskiej pt. „Charakter prawny i organizacja ligi zawodowej

Kategorie: Prawo handlowe