Witold Bańka, źródło: https://sport.onet.pl/minister-banka-o-programie-gramy-fair/q0c82k7
Witold Bańka, źródło: https://sport.onet.pl/minister-banka-o-programie-gramy-fair/q0c82k7

Najważniejsze w świecie antydopingu stanowisko obejmie Polak. Na tym jednak nie koniec rewelacji związanych z 5. Kongresem Światowej Agencji Antydopingowej. Na wydarzeniu zostanie przedstawiony również nowy Kodeks WADA, który będzie obowiązywać od 2021 roku.

W dniach 5-7 listopada 2019 roku w Katowicach odbędzie się 5. Kongres Światowej Agencji Antydopingowej. Niewątpliwe jest to kongres przełomowy, bo 7 listopada pierwszy w historii Polak, Pan Witold Bańka, były sportowiec (400-metrowiec) i Minister Sportu i Turystyki, obejmie najważniejsze w świecie antydopingu stanowisko przewodniczącego WADA. 6 listopada zostanie również zaprezentowany, opublikowany 18 września br. przez WADA, nowy Światowy Kodeks Antydopingowy oraz uzupełniające go tzw. Standardy Międzynarodowe (ISCCS, ISL, ISPPPI, ISTI, ISTUE), w tym dwa nowe poświęcone edukacji (ISE) i zarządzania wynikami (ISRM). 

Co zawiera nowy Kodeks WADA?

Nowy Kodeks zawiera liczne zmiany. Poniżej przedstawiamy ich listę.

  1. Wprowadza m.in. po raz pierwszy do antydopingowego porządku prawnego instytucję sygnalisty (Artykuł 2.11 WADA 2021) oraz okoliczności obciążających (Aggravating Circumstances – Artykuł 10.4 WADA 2021).
  2. Modyfikuje pojęcie naruszenia wielokrotnego (Multiple violations – Artykuł 10.9.1, 10.9.3.2 i 10.9.3.3 WADA 2021).
  3. Rozszerza katalog osób, które winny przyjąć prawo antydopingowe (Komentarz nr 6, s. 12 WADA 2021).
  4. Zmienia zasady implementacji Kodeksu (Automatic recognition – Artykuł 15 WADA 2021).
  5. Na nowo definiuje gwarancję bezstronności i niezależności organów antydopingowych (Artykuł 13 WADA 2021) poprzez ich zróżnicowanie w zależności od instancji postępowania i organu, przed którym toczy się postępowanie.
  6. Nowy kodeks WADA wprowadza także możliwości delegacji określonych kompetencji na podmioty trzecie (Artykuł 20 WADA 2021). 

Dlaczego wprowadzono nowy Kodeks WADA?

Planowane zmiany mają za zadanie dostosować kodeks do zmieniającej się rzeczywistości i zagwarantować zgodność jego postanowień z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Nowy Kodeks WADA 2021 nie zamyka oczywiście toczącej się dyskusji o minimalnych gwarancjach praw człowieka, jakie winny obowiązywać w prawie antydopingowym. Dobry kierunek zmian potwierdza Jean-Paul Costa, były przewodniczący Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który widzi w Kodeksie WADA 2021 szansę na pełną integrację systemu antydopingowego z systemem praw człowieka.

Kiedy Kodeks WADA wejdzie w życie?

Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Materiały i stosowne akty prawne, gdzie znajdziecie więcej informacji o zmianach:

Szef WADA Polakiem! Kodeks WADA – znamy jego treść!

dr Piotr Łebek

Redaktor naczelny, doktor nauk prawnych, radca prawny (OP-1109), partner w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów Łebek i Partnerzy, członek Panelu II instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej, wiceprzewodniczący Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Komisarz PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz uczestnik prac legislacyjnych związanych z rozwojem prawa sportowego w Polsce (m.in. ustawa o sporcie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych). Współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa prywatnego i publicznego, w tym m.in. pierwszego na rynku kompleksowego opracowania problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych (2014) oraz monografii poświęconej finansowaniu sportu przez JST (2013), jak również autor pracy doktorskiej pt. „Charakter prawny i organizacja ligi zawodowej

Kategorie: Prawo sportowe