Prawo sportowe

Praktyka kontraktowa w sporcie pokazuje, że na porządku dziennym są sytuacje, że zawodnicy pozostają równocześnie w dwóch stosunkach prawnych: zatrudnienia oraz pobierania stypendium sportowego na podstawie umowy cywilnoprawnej.  Tego rodzaju praktyka budzi wątpliwości organów rentowych, które nie wliczają stypendium sportowego do podstawy wymiaru składek z tytułu umowy o pracę. Kością niezgody jest pojęcie umowy o stypendium sportowe. Przyjrzyjmy mu się lepiej i dowiedzmy się, czy zawsze warto się ubiegać o to sportowe wyróżnienie.

Witold Bańka, źródło: https://sport.onet.pl/minister-banka-o-programie-gramy-fair/q0c82k7
Prawo sportowe

Najważniejsze w świecie antydopingu stanowisko obejmie Polak. Na tym jednak nie koniec rewelacji związanych z 5. Kongresem Światowej Agencji Antydopingowej. Na wydarzeniu zostanie przedstawiony również nowy Kodeks WADA, który będzie obowiązywać od 2021 roku. W dniach 5-7 listopada 2019 roku w Katowicach odbędzie się 5. Kongres Światowej Agencji Antydopingowej. Niewątpliwe jest to kongres przełomowy, bo 7 listopada pierwszy w historii Polak, Pan Witold Bańka, były sportowiec (400-metrowiec) i Minister Sportu i Turystyki, obejmie najważniejsze w świecie antydopingu stanowisko przewodniczącego WADA. 6 listopada zostanie również zaprezentowany, opublikowany 18 września br. przez WADA, nowy Światowy Kodeks Antydopingowy oraz uzupełniające go tzw. […]