Prawo sportowe

Z pewną obawą i niepewnością przeczytałem na TVP info artykuł pt. „Nieoficjalnie: W poniedziałek minister sportu zakończy rozgrywki” z dnia 15 marca 2020 r., w którym za doniesieniami „Dziennika Łódzkiego” redakcja TVP info podaje nieoficjalne stanowisko Ministerstwa Sportu co do zakończenia rozgrywek sportowych w Polsce. 
W poniedziałek 23 marca wszystkie związki sportowe w Polsce mają zostać zobligowane do zakończenia rozgrywek. O ile kwestia ich zakończenia przed czasem nie budzi we mnie już emocji, a wręcz wydaje się przykrą koniecznością panującej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa, to model rozwiązania pomiędzy klubami a zawodnikami czy sponsorami kontraktów już tak.

Prawo cywilne

Dzisiejszy wyrok TSUE w sprawie Kamila Dziubaka i Justyny Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG jest ze wszech miar przełomowy. Nie tylko potwierdza zarzuty frankowiczów co do niezgodności z prawem klauzul dotyczących różnic kursów walutowych, ale stawia pod znakiem zapytania ważność takich umów kredytowych, a tym samym rodzi pytanie, o to…