Prawo cywilne

Dla każdego z nas pewną niekwestionowaną oczywistością winno być prawo każdej kobiety do godnej i pełnej szacunku opieki w czasie ciąży i porodu. Niestety, jak pokazują badania Światowej Organizacji Zdrowia, wiele kobiet na całym świecie doświadcza lekceważenia, obraźliwych zachowań czy zaniedbań podczas opieki położniczej w placówkach medycznych.