PolitykaPrawo cywilne

Mówi się, że wolność wyrażania poglądów jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego i przyczynia się do większego zaangażowania się w życie publiczne, i przejmowania w szerszym wymiarze odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest państwo polskie.