Prawo gospodarcze

Każdy przedsiębiorca ubiegający się o publiczny kontrakt ma prawo złożyć odwołanie od działań zamawiającego, które są niezgodne z przepisami. W takich sytuacjach zamawiający, aby niejako „zablokować’’ tego typu odwołanie, ucieka się do rozwiązania gwarantującego mu oddalenie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.