Prawo cywilnePrawo gospodarcze

Przyglądamy się bliżej sprawie nieprawidłowości w spółce GetBack. Z pomocą przychodzi nam raport Najwyższej Izby Kontroli. Pytania po analizie raportu NIK Opublikowany w dniu 21 stycznia 2020 roku raport NIK w sprawie GetBack rodzi jedno zasadnicze pytanie dla poszkodowanych w tej aferze: Czy stwierdzona w raporcie „nieadekwatność działań badanych organów co do istoty i skali rzeczywistych zagrożeń oraz nie w pełni rzetelny ich charakter” umożliwi obligatariuszom GetBack skuteczne dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa za te uchybienia? RAPORT NIK W SPRAWIE GETBACK – KLIKNIJ I ZOBACZ WIĘCEJ Raport NIK w sprawie GetBack – co zawiera? Szczegółowa analiza raportu nie pozwala na zero-jedynkową odpowiedź. Raport zawiera […]