Polowanie na Czerwony Październik
Prawo cywilne

Październikowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów wprowadził zmiany w rozstrzyganiu tego typu spraw. Sprawdźmy, jakich. Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów „Nie ma powodu, żeby rozstrzygając spory nie uwzględnić także słusznych racji Banku-kredytodawcy, a ochrona konsumenta może być zapewniona jedynie wtedy, gdy uwzględnione zostaną jego rzeczywiste i tym samym bieżące interesy, a nie interesy, jakie miał w okolicznościach istniejących w chwili zawierania umowy”– tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2019 r. (sygn. akt IV CSK 309/18).    WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE FRANKOWICZÓW – PEŁNA TREŚĆ To kolejny wyrok Sądu Najwyższego w sprawach tzw. kredytów […]