Prawo cywilne

Komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego budzi spore zainteresowanie w wielu kręgach, szczególnie wśród członków rad nadzorczych, akcjonariuszy i osób śledzących zmiany w prawie koncernowym. Przyjrzyjmy się lepiej nowo utworzonej komisji. W dniu 10 lutego 2020 roku zarządzeniem Ministra Aktywów Państwowych została powołana Komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego. Jej zadaniem jest wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym w szczególności, przedstawienie rekomendacji w zakresie: wprowadzenia prawa koncernowego; przekazywania przez spółki kapitałowe informacji ich dotyczących wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek; kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem […]