Prawo gospodarcze

To, że zwierzę nie jest rzeczą, ale istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia wydaje się, odwołując się do znanego pleonazmu, „oczywistą oczywistością”. Prawo chroni zwierzęta zarówno przed okrutnym traktowaniem, ale również nakłada na podmioty gospodarcze planujące z wyprzedzeniem uśmiercanie zwierząt określone procedury minimalizujące niepokój i cierpienie zwierząt w trakcie uboju lub uśmiercania.  Ochrona zwierząt na gruncie prawa Artykuł 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123.) stanowi, że: „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.  […]