Papieska flaga
Prawo cywilne

W dniu 1 czerwca 2019 r. wszedł w życie dekret papieża Franciszka z dnia 9 maja 2019 r. Vos Estis Lux Mundi w sprawie ochrony dzieci i osób bezradnych. Jest to kolejny dekret papieski wprowadzający zmiany w funkcjonowaniu instytucji kościelnych w zakresie przestępstw związanych z wykorzystaniem seksualnym. Wprowadzone przepisy uszczegóławiają przyjęte w 2016 r. dekretem Motu Proprio Come Una Madre Amorevole procedury dotyczące przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich.