Prawo cywilne

W dniu 8.08.2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa wprowadzi od 1 stycznia 2020 roku do systemu prawnego obszerne regulacje mające poprawić otoczenie prawne w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych, a w szczególności otoczyć szczególną ochroną MŚP.