Prawo cywilne

To, że zmiany w prawie nawet prawnika zaskakują to już nie dziwi. Chciałoby się rzec, że koszula bliska ciału, chyba że wymiar się nie zgadza. Ostatnia reforma KPC przyniosła istotne zmiany właśnie w zakresie wspominanego wymiaru, acz nie koszuli, lecz opłat. Zmiany w KPC Znowelizowany art. 394 § 1 KPC został odchudzony m.in. o postanowienia i zarządzenia przewodniczącego dotyczące wymiaru opłat (por. „stary” art. 394 § 1 pkt. 9 KPC z „nowym” art. 394 § 1 pkt. 6 KPC), które nie podlegają już osobnemu zaskarżeniu. Ciężar kontroli czynności wymiarowych sądu przesunięto z kontroli wpadkowej na etap kontroli postanowienia […]