Prawo cywilne

Czy więzi rodzinne są dobrami osobistymi? Czy można mówić o naruszeniu naszych dóbr osobistych w przypadku, gdy poszkodowanym jest bliska nam osoba? I czy z tego tytułu przysługuje nam np. zadośćuczynienie czy odszkodowanie? Uznając, że więzi rodzinne są dobrem osobistym, to czy możemy wymagać zadośćuczynienia za ich naruszenie od kochanki lub kochanka męża lub żony? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule. Czy więzi rodzinne są dobrami osobistymi? 22 października 2019 roku Sąd Najwyższy orzekł w motywach ustnych, że więzi rodzinne nie są dobrami osobistymi. Stwierdził wówczas, że osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 […]