Prawo pracy

Ustawa o związkach zawodowych określa warunki, na podstawie których ustanawia się ochronę pracowniczą członka zakładowej organizacji związkowej. Obejmuje onw szczególności członków upoważnionych do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy, członków tego organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy1.