Kolos na glinianych nogach – tak chciałoby się powiedzieć o programie antydopingowym w Rosji. 9 grudnia 2019 roku Komitet Wykonawczy WADA wydał rekomendację w sprawie uznania RUSADA za niespełniającą międzynarodowych standardów Światowego Programu Antydopingowego WADA (The International Standard for Code Compliance)1. Dowiedzmy się więcej o tej decyzji.

Śledztwo WADA

Wydana rekomendacja jest wynikiem prowadzonego przez pion śledczy WADA (I&I) postępowania i jego konkluzji.

„14.4 The fabricated, modified and deleted Forum Messages are a stunning deception. They are the figurative “smoking gun”. Moreover, their existence demonstrates intent and provides a lens through which the totality of manipulations within the Moscow Data should be observed (…).

15.3 The Virtual Server data and the System Administrator’s Computer are not trustworthy sources of information for evaluating claims made in the Russia Forensic Investigation. Furthermore, observed digital traces of data alterations and forged database backups raises questions about the integrity and completeness of the data. The ISO Files only contain backups generated on or after 5 August 2019 and, therefore, do not provide data additional to that already contained in the Moscow LIMS2. Consequently, the ISO Files can neither support nor contradic.

17.3 Quantification of the total impact is achieved by combining the LIMS discrepancy cases (116 athletes) with the absent Raw Data and PDF cases (29 athletes), for a combined total of 145 athletes (310 samples). In other words, an adverse impact of almost 50% of the Target Group (298 – dopisek autora)3.

2. EXECUTIVE SUMMARY Conclusion

“Taken in its totality, the above evidence is capable of establishing, to the required standard of proof, that the Moscow Data was intentionally altered prior and during to it being forensically copied by WADA. To this end, the Reinstatement Conditions are not fulfilled in that the Moscow Data is neither a complete nor authentic copy”.

~ FINAL REPORT TO THE CRC REGARDING THE MOSCOW

DATA 20 November 2019 CASE: 2017-210

Decyzja WADA nie jest natychmiast wykonalna

Przyjęta rekomendacja zakłada w pkt. 54, że rekomendacje i sankcje z nią związane nie są natychmiast wykonalne:

„54. Accordingly, applying the principles set out in ISCCS Article 11.2 to the facts of this case, the CRC strongly recommends that WADA propose the following consequences, all (unless otherwise specified) to come into effect on the date on which the decision that RUSADA is non-compliant becomes final and to remain in effect until the fourth anniversary of that date (the Four Year Period)”.

To ważne, bo do momentu zakończenia postępowania przed CAS rekomendowane sankcje nie wchodzą w życie. Oznacza to, że jeżeli RUSADA lub inny podmiot uprawniony wniesie w terminie 21 dni od dnia wezwania odwołanie od decyzji Komitetu Wykonawczego WADA, decyzja Komitetu nie będzie wykonalna, a jej skutki nabiorą mocy dopiero po zakończeniu postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Lozanie (CAS), a więc po prawomocnym wyroku CAS4.

Rosja walczy o życie, bo niekorzystny wyrok CAS spowoduje, że nie będzie mogła w okresie czterech lat m.in.:

  • uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata oraz innych imprezach sportowych (letnich i zimowych),
  • organizować najważniejszych imprez sportowych, a przyznane jej prawa zostaną cofnięte, o ile prawnie i faktycznie będzie to możliwe,
  • używać własnej flagi.

Rosyjscy sportowcy natomiast będą musieli wykazać, że spełniają kryteria z raportu McLaren i nie są beneficjentami całego procederu RUSADA.

Sir Craig Reedie zabrał głos

W obliczu tak dużej skali manipulacji i oszustwa trudno nie zgodzić się z Prezydentem WADA. Sir Craig Reedie powiedział:

“For too long, Russian doping has detracted from clean sport. The blatant breach by the Russian authorities of RUSADA’s reinstatement conditions, approved by the ExCo in September 2018, demanded a robust response. (…) Russia was afforded every opportunity to get its house in order and re-join the global anti-doping community for the good of its athletes and of the integrity of sport, but it chose instead to continue in its stance of deception and denial”. 

Walka na śmierć i życie

Sprawa RUSADA jest kluczowa dla przyszłości całego programu antydopingowego na świecie, w tym dla apelu nowego Prezydenta WADA Witolda Bańki o pieniądze na walkę z dopingiem. Jest to sprawa nie tylko o twarz RUSADA, ale i WADA. Ewentualna porażka WADA w CAS może zmienić na zawsze oblicze sportu i postawić pod znakiem zapytania sens jego istnienia.

1 https://www.wada-ama.org/sites/default/files/20191209_crc_recommendation_final.pdf, dostęp: 12.12.2019.
2 The Moscow LIMS corresponds to the forensic image of the LIMS Database that was performed on 12 January 2019 in the Moscow laboratory during the Data Retrieval Mission. WADA formally took possession of the data on 17 January 2019.
3 Target Group: 298 athletes identified as having the most suspicious LIMS data based on the WADA LIMS.
4 If RUSADA disputes WADA’s allegation, the matter will be referred to Court of Arbitration for Sport (CAS) (ISCCS Art. 10.4.1). Under the ISCCS, ”If the Signatory wishes to dispute the asserted non-compliance and/or the proposed Signatory Consequences and/or the proposed Reinstatement conditions, then (in accordance with Article 23.5.6 of the Code) it must notify WADA in writing within twenty-one days of its receipt of the notice from WADA. WADA shall then file a formal notice of dispute with CAS, and the dispute will be resolved by the CAS Ordinary Arbitration Division”.

Konsekwencje decyzji WADA w sprawie Rosji – głos w dyskusji

dr Piotr Łebek

Redaktor naczelny, doktor nauk prawnych, radca prawny (OP-1109), partner w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów Łebek i Partnerzy, członek Panelu II instancji przy Polskiej Agencji Antydopingowej, wiceprzewodniczący Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Komisarz PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz uczestnik prac legislacyjnych związanych z rozwojem prawa sportowego w Polsce (m.in. ustawa o sporcie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych). Współautor kilkunastu publikacji z zakresu prawa prywatnego i publicznego, w tym m.in. pierwszego na rynku kompleksowego opracowania problematyki związanej z powstawaniem i funkcjonowaniem spółek komunalnych (2014) oraz monografii poświęconej finansowaniu sportu przez JST (2013), jak również autor pracy doktorskiej pt. „Charakter prawny i organizacja ligi zawodowej

Kategorie: Prawo sportowe