Prawo sportowe

Decyzja Rządowego Zespół Zarządzania Kryzysowego o odwołaniu wszystkich imprez masowych, pomimo bez wątpienia jej słuszności – jak pokazuje przykład włoski – rodzi pytanie o to, czy sezon 2019/2020 może zakończyć się w sportach zespołowych „swoistym remisem”, a więc brakiem wyłonienia Mistrzów Polski. Nieformalna, bo wciąż nie ogłoszona przez WHO, pandemia SARS-CoV-2 jest, jakże namacalnym przykładem tego, co prawnicy nazywają siłą wyższą. Analitycznym okiem przyglądamy się bieżącej sytuacji w sporcie, która ze względu na tzw. rozgrywki bez kibiców z pewnością przejdzie do historii.