Prawo cywilne

Dzisiejszy wyrok TSUE w sprawie Kamila Dziubaka i Justyny Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG jest ze wszech miar przełomowy. Nie tylko potwierdza zarzuty frankowiczów co do niezgodności z prawem klauzul dotyczących różnic kursów walutowych, ale stawia pod znakiem zapytania ważność takich umów kredytowych, a tym samym rodzi pytanie, o to…